Wat is de geïnformeerde toestemming

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming (PatientConsent) is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Om dit mogelijk te maken hebben we uw elektronische identiteitskaart nodig. Hou deze dus klaar wanneer u op consultatie komt.

Meer informatie over de geïnformeerde toestemming, vindt u op de site van eHealth.