VISIE

Waar staan we voor?

Artsenpraktijk Ten Dorpe wil professionele patiëntgerichte huisartsgeneeskunde uitoefenen en zodoende een centrale rol spelen in de gezondheidszorg voor de bij hen ingeschreven patiënten.

Samen op een respectvolle en vriendelijke manier toegankelijk kwaliteitsgeneeskunde en- zorg aanbieden.

Een nauwe samenwerking met onze partners inzake gezondheidszorg is uiterst belangrijk. Dit zijn in de eerste lijn o.a. thuisverpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, psychologen, diëtisten alsook in de tweede lijn bij doorverwijzing naar specialisten en het ziekenhuis.

We trachten klachten en problemen van liefst ingeschreven patiënten zoveel mogelijk in de praktijk zelf te behandelen.  Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in medische ontwikkelingen en kennis.  De toegepaste geneeswijze is wetenschappelijk onderbouwd, niet ‘alternatief’, waarbij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt worden gerespecteerd.  Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle paramedici en specialisten in onze regio, afhankelijk van de aard van de problematiek en de keuze van de patiënt.

Groepspraktijk Artsen Ten Dorpe

Het team 'Artsen Ten Dorpe' vormt samen één praktijk. Dit wil onder meer zeggen dat de praktijk op een gezamenlijk adres gevestigd is met een gemeenschappelijk secretariaat en afspraaksysteem.

We gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en kunnen elkaars dossiers raadplegen.  De informatie die u ons verstrekt blijft strikt gebonden aan het beroepsgeheim, vanzelfsprekend geldt dit voor alle medewerkers.

U kan als patiënt steeds terecht bij uw eigen, vaste huisarts maar tijdens vakantieperiodes of indien nodig kan u ook terecht kunnen bij een andere arts van Artsen Ten Dorpe.

De verschillende artsen blijven individueel verantwoordelijk voor het eigen medisch handelen.