PATIENTENINFO

Het voorschrijven van geneesmiddelen gebeurt voortaan volledig elektronisch

BELANGRIJK: Het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de huisarts én naar de apotheker gaat.

 

EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT

  1. Je verlaat het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift.

    Voor je naar de apotheker gaat, kan je via je computer of smartphone de voorschriften bekijken en beheren op www.MijnGezondheid.be, www.MyHealthViewer.be, via de VIDIS (web)app of op een andere app (zie verder).

  2. Je gaat naar de apotheker en hebt hier twee mogelijkheden:

    • Je toont het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een webapplicatie of mobiele app). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig opgeslagen zijn.

Checkmark emoticonEXTRA HYGIËNE MAATREGELEN

Checkmark emoticonDRAAG EEN MONDNEUSMASKER

Raak enkel de lintjes aan en ontsmet voor en na het aanraken van het masker jouw handen

Checkmark emoticonKOM ALLEEN NAAR DE PRAKTIJK

Een begeleider is enkel toegestaan wanneer je niet in staat bent om zelfstandig te komen.

Checkmark emoticonKOM OP HET AFGESPROKEN UUR ( NIET VROEGER, NIET LATER )

Blijf niet langer dan nodig in de wachtzaal.

Checkmark emoticonRESPECTEER ALTIJD DE SOCIAL DISTANCE ( 1,5 METER )

Checkmark emoticonBETAAL CONTACTLOOS MET BANCONTACT

Checkmark emoticonONTSMET REGELMATIG JE HANDEN

Handschoenen zijn niet nodig. Deze geven een vals gevoel van veiligheid.

 

AFSPRAAK NODIG ONLINE (niet-covid) of  TELEFONISCH  03 293 36 39   

 

Bent u bezorgd dat u besmet bent met corona en u wil zich laten testen?
Bespreek dit eerst telefonisch met uw arts.

U kan bij ons terecht voor

U kan bij ons o.m. terecht voor alle kwalen van jong tot oud inclusief geriatrie, pediatrie, gynaecologische uitstrijkjes, cryotherapie (‘bevriezen’), bloednames.
Voor specifieke vaccinaties of een ECG neemt u best eerst contact op met onze praktijk.
Kleine heelkunde kan door ons worden uitgevoerd nadat we dit met u op voorhand hebben besproken.

Bloedafnames

--> BLOEDAFNAME IN SOCIAAL HUIS <--

Waar? Sociaal Huis, Kapellestraat 136, 2e verdieping

Wanneer? Elke dinsdag en vrijdag 07:30u tot 9:30u

Steeds na afspraak labo tel AKL 03 489 25 07.  LET OP: Vraag vooraf uw labo-aanvraag aan uw huisarts !

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming (PatientConsent) is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Om dit mogelijk te maken hebben we uw elektronische identiteitskaart nodig. Hou deze dus klaar wanneer u op consultatie komt.

Meer informatie over de geïnformeerde toestemming, vindt u op de site van eHealth.

Wat als ik enkel een voorschrift nodig heb?

Er worden voldoende (chronische) voorschriften meegegeven tot de volgende afspraak. Een nieuw voorschrift veronderstelt dus een nieuwe (opvolg)afspraak. Afhankelijk van de aard van de aandoening zal een dergelijke afspraak 1, 2, 3 of 4 keer per jaar nodig zijn.

Uitzonderlijk kan tegen vergoeding tussendoor een verloren voorschrift zonder consult meegegeven worden. Slaapmiddelen en antidepressiva vereisen echter altijd een nieuw consult, ook als het voorschrift 'verloren' is.

GMD en PREVENTIE

Via het GMD (Globaal Medisch Dossier) bent u bij ons ingeschreven. Uw medisch dossier wordt dan in onze praktijk bijgehouden en geactualiseerd. 

We raden alle patiënten tussen 45 en 75 jaar aan om eenmaal per jaar een preventie consult te maken. Met enkele eenvoudige vragen en testen kunnen veel ziektes sneller opgespoord en beter behandeld worden (bv. suikerziekte, hoge bloeddruk, dikke darmkanker, ...). Hierbij bespreken we de aanbevolen vaccinaties bv tetanus, kinkhoest, polio, baarmoederhals, mazelen-bof-rode hond, griep en de preventieve kankerscreening naar borstkanker, dikke darmkanker en prostaatkanker.

Apotheek met wachtdienst

De apotheek met wachtdienst kan u opzoeken op apotheek.be.

Opleidingspraktijk

Huisartsgeneeskunde is een specialisatie die volgt op de opleiding tot arts.  Ten Dorpe is een officieel erkende opleidingspraktijk. Er werken regelmatig artsen-stagiairs mee onder toezicht.  Indien u liever uw arts consulteert zonder bijzijn van de stagiair kan dit op eenvoudige vraag.

Op zoek naar betrouwbare en toegankelijke informatie? Ga naar de website 'Gezondheid en Wetenschap'.

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op.

Ben je op zoek naar betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). 

In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden.

In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.