PATIENTENINFO

U kan bij ons terecht voor

U kan bij ons o.m. terecht voor alle kwalen van jong tot oud inclusief geriatrie, pediatrie, gynaecologische uitstrijkjes, cryotherapie (‘bevriezen’), bloednames.
Voor specifieke vaccinaties of een ECG neemt u best eerst contact op met onze praktijk.
Kleine heelkunde kan door ons worden uitgevoerd nadat we dit met u op voorhand hebben besproken.

Bloedafnames

Bloedafnames telkens na afspraak gebeuren elke woensdag en donderdag 07.30 uur - 07.50 uur. Gelieve steeds uw aanvraagformulier én een kleefvignet van uw ziekenfonds mee te brengen.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming (PatientConsent) is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Om dit mogelijk te maken hebben we uw elektronische identiteitskaart nodig. Hou deze dus klaar wanneer u op consultatie komt.

Meer informatie over de geïnformeerde toestemming, vindt u op de site van eHealth.

Wat als ik enkel een voorschrift nodig heb?

Er worden voldoende (chronische) voorschriften meegegeven tot de volgende afspraak. Een nieuw voorschrift veronderstelt dus een nieuwe (opvolg)afspraak. Afhankelijk van de aard van de aandoening zal een dergelijke afspraak 1, 2, 3 of 4 keer per jaar nodig zijn.

Uitzonderlijk kan tegen vergoeding tussendoor een verloren voorschrift zonder consult meegegeven worden. Slaapmiddelen en antidepressiva vereisen echter altijd een nieuw consult, ook als het voorschrift 'verloren' is.

GMD en PREVENTIE

Via het GMD (Globaal Medisch Dossier) bent u bij ons ingeschreven. Uw medisch dossier wordt dan in onze praktijk bijgehouden en geactualiseerd. 

We raden alle patiënten tussen 45 en 75 jaar aan om eenmaal per jaar een preventie consult te maken. Met enkele eenvoudige vragen en testen kunnen veel ziektes sneller opgespoord en beter behandeld worden (bv. suikerziekte, hoge bloeddruk, dikke darmkanker, ...). Hierbij bespreken we de aanbevolen vaccinaties bv tetanus, kinkhoest, polio, baarmoederhals, mazelen-bof-rode hond, griep en de preventieve kankerscreening naar borstkanker, dikke darmkanker en prostaatkanker.

Apotheek met wachtdienst

De apotheek met wachtdienst kan u opzoeken op apotheek.be.

Opleidingspraktijk

Huisartsgeneeskunde is een specialisatie die volgt op de opleiding tot arts.  Ten Dorpe is een officieel erkende opleidingspraktijk. Er werken regelmatig artsen-stagiairs mee onder toezicht.  Indien u liever uw arts consulteert zonder bijzijn van de stagiair kan dit op eenvoudige vraag.

Op zoek naar betrouwbare en toegankelijke informatie? Ga naar de website 'Gezondheid en Wetenschap'.

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op.

Ben je op zoek naar betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). 

In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden.

In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.