Privacyverklaring

Beste patiënt,

Vanaf 25 mei 2018 is zoals u weet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR (General Data Protection Regulation).

Voor u is het van belang te weten dat Artsen Ten Dorpe volledig conform de nieuwe Europese voorschriften uw gegevens beheert.

Wij volgen terzake ook de voorschriften van onze beroepsverenigingen die toezien op de correcte naleving van alle regels. In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden, deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede zorgverlening.

Artsen Ten Dorpe houdt uw persoonsgegevens bij in onze database. Via deze weg willen wij u informeren dat Artsen Ten Dorpe uw gegevens met de grootste zorg behandelt. Uw gegevens worden gebruikt in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften, aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders. Uw gegevens worden beveiligd met de laatste beveiligingssoftware en worden niet gedeeld met derden, behoudens in de gevallen waar dat echt noodzakelijk is.

U hebt het rechts om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken.

Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze materie, staan wij u graag te woord.

Met vriendelijke groeten

Praktijk Artsen Ten Dorpe