PATIENTENINFO

BLOEDAFNAME  enkel na afspraak met 'voorafgaand aanvraagformulier van uw huisarts'

Wanneer? dinsdag en vrijdag tussen 07.45u en 09.30u.

Adres: Sociaal Huis (OCMW) Aartselaar Kapellestraat 136 (2e verdieping) 2630 Aartselaar

Telefoon: 03 489 25 07

Wat als ik enkel een voorschrift nodig heb?

Voor verlenging van chronische medicatie zal de arts tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven tot aan de volgende geplande controle/raadpleging.

De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald. Een nieuw voorschrift veronderstelt dus een nieuwe (opvolg)afspraak.

Belangrijk: Slaapmiddelen en antidepressiva vereisen echter altijd een nieuw consult, ook als het voorschrift 'verloren' is.

Het voorschrijven van geneesmiddelen gebeurt voortaan volledig elektronisch

BELANGRIJK: Het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de huisarts én naar de apotheker gaat.

EEN DIGITAAL VOORSCHRIFT

1. Je verlaat het kabinet van de voorschrijver zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift. Voor je naar de apotheker gaat, kan je via je computer of smartphone de voorschriften bekijken en beheren op www.MijnGezondheid.be of Mijn Geneesmiddelen App

2. Je gaat naar de apotheker en hebt hier twee mogelijkheden:

  • Je toont het digitale voorschrift op je smartphone of tablet (via een webapplicatie of mobiele app). De apotheker scant de streepjescode van dit digitale bewijs om toegang te krijgen tot de server van Recip-e, waar de voorschriften veilig opgeslagen zijn.
    • OF
  • uw apotheker kijkt rechtstreeks na met uw e-ID welke voorschriften beschikbaar staan

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt

Uw bewijsstuk van elektronisch attesteren (eAttest) vindt u terug in uw persoonlijke eBox

Het mailen van het bewijsstuk is niet toegelaten volgens de geldende GDPR regelgeving.

Wenst u een papieren bewijsstuk, vermeld dit dan aan uw arts bij het betalen.

U kan bij ons terecht voor

U kan bij ons o.m. terecht voor alle kwalen van jong tot oud inclusief geriatrie, pediatrie, gynaecologische uitstrijkjes, cryotherapie (‘bevriezen’), bloednames. Voor specifieke vaccinaties, spirometrie (=ademhalingstest) of een ECG neemt u best eerst contact op met onze praktijk.
Kleine heelkunde kan door ons worden uitgevoerd nadat we dit met u op voorhand hebben besproken.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

De geïnformeerde toestemming (PatientConsent) is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Om dit mogelijk te maken hebben we uw elektronische identiteitskaart nodig. Hou deze dus klaar wanneer u op consultatie komt.

Meer informatie over de geïnformeerde toestemming, vindt u op de site van eHealth.

GMD en PREVENTIE

Via het GMD (Globaal Medisch Dossier) bent u bij ons ingeschreven. Uw medisch dossier wordt dan in onze praktijk bijgehouden en geactualiseerd.

We raden alle patiënten tussen 45 en 75 jaar aan om eenmaal per jaar een preventie consult te maken. Met enkele eenvoudige vragen en testen kunnen veel ziektes sneller opgespoord en beter behandeld worden (bv. suikerziekte, hoge bloeddruk, dikke darmkanker, ...). Hierbij bespreken we de aanbevolen vaccinaties bv tetanus, kinkhoest, polio, baarmoederhals, mazelen-bof-rode hond, griep en de preventieve kankerscreening naar borstkanker, dikke darmkanker en prostaatkanker.

Apotheek met wachtdienst

De apotheek met wachtdienst kan u opzoeken op apotheek.be.

Opleidingspraktijk

Huisartsgeneeskunde is een specialisatie die volgt op de opleiding tot arts.  Ten Dorpe is een officieel erkende opleidingspraktijk. Er werken regelmatig artsen-stagiairs mee onder toezicht.  Indien u liever uw arts consulteert zonder bijzijn van de stagiair kan dit op eenvoudige vraag.

Nieuwe app 'Zoek Gezond' als betrouwbaar alternatief voor Dokter Google

De website Gezondheid en Wetenschap wordt volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap en neemt geen advertenties op.

Ben je op zoek naar betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek.

In de rubriek ‘Gezondheidsnieuws onder de loep’ wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden.

In de rubriek ‘Patiëntenrichtlijnen’ worden artsenrichtlijnen ontsloten voor patiënten.

Gezondheid en Wetenschap heeft betrouwbare gezondheidsinfo voor de patiënt (15 maart 2023) met de app ZoekGezond, gratis beschikbaar gesteld. De app 'Zoek Gezond' bevat 1000 patiëntenrichtlijnen die Gezondheid en Wetenschap online heeft staan. Doel is om lukraak googelende patiënten correcte en up-to-date gehouden informatie aan te bieden en op die manier te vermijden dat ze zichzelf allerlei ziektes aanpraten. 'Zoek Gezond' hoopt op die manier ook de huisartsen te ontlasten en patiënten een tool te bieden waar ze betrouwbare info vinden.