NIEUWE PATIËNTEN – 17/04/2024

Beste patient,

Wij hanteren momenteel een gedeeltelijke patiëntenstop.

Gezien de huidige drukte in onze praktijk, zijn wij genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren .

In september 2024 herevalueren wij de praktijkdrukte.

Wij vragen uw begrip voor deze tijdelijke onderbreking om nieuwe patiënten aan te nemen.

Inwonende familieleden van patiënten woonachtig in Aartselaar die bij ons reeds ingeschreven zijn, kunnen zich direct aanmelden.  Ook mensen die recent naar onze gemeente zijn verhuisd en in Aartselaar nog geen vaste huisarts hebben, kunnen telefonisch ons contacteren voor acute klachten. Wij trachten u op basis van dringendheid verder te helpen.

Patiënten niet woonachtig in Aartselaar, gelieve  een praktijk in de nabijheid van uw eigen gemeente te contacteren.

Dankjewel voor uw begrip.

Team Artsen Ten Dorpe.

Let op: Bent u ingeschreven in een Medisch Huis (= forfaitaire geneeskunde) ?

Dan dient u onderstaande procedure te volgen om u correct uit te schrijven, alvorens in onze praktijk in te schrijven.

U ondertekent een document van stopzetting van inschrijving, idealiter ter plaatste in het Medisch Huis.  U kan het document ook per post opsturen naar het Medisch Huis of contact opnemen met uw ziekenfonds, opdat zij het Medische Huis op de hoogte brengen van uw uitschrijving.   Uw inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin u uw Medische Huis of uw ziekenfonds op de hoogte brengt van uw beslissing tot uitschrijving.

Bijvoorbeeld: wanneer u uw Medisch Huis op 14 oktober 2023 op de hoogte brengt dat u zich wilt uitschrijven, bent u niet meer ingeschreven vanaf 1 november 2023. Lees meer