NIEUWE PATIËNTEN – 27/02/2024

Wij hanteren momenteel een gedeeltelijke patiëntenstop.

Inwonende familieleden van patiënten (woonachtig in Aartselaar) die bij ons reeds ingeschreven zijn, kunnen zich direct aanmelden.  Ook mensen die recent naar onze gemeente zijn verhuisd en in Aartselaar nog geen vaste huisarts hebben, kunnen zich aanmelden. 

Uitzonderlijk omwille van het overlijden van Dr. Marc Goris 31/12/2023,

helpen wij zijn patiënten voor acute problemen.

Wenst u zich aan te sluiten bij onze praktijk, dan kan u zich alvast op de wachtlijst laten zetten (uitsluitend voor inwoners Aartselaar): mail uw contactgegevens naar secretariaat@artsentendorpe.be.

U wordt gecontacteerd wanneer wij ruimte hebben voor het inplannen van een kennismakingsgesprek bij onze praktijkverpleegkundige om uw volledige dossier te overlopen. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden je medisch dossiergegevens overlopen en wordt je dossieroverdracht in orde gebracht. Hou je elektronisch ID kaart of kids-ID bij de hand en neem een lijst mee met uw dagelijkse medicatie (inclusief originele verpakkingen).

Voor dit eerste consult kan je geen online afspraak maken, het is dan ook niet de bedoeling dat je op onze online agenda ‘bestaande patiënt’ aanklikt als dit niet het geval is.
Zo kunnen wij een goed overzicht houden op de agenda’s van de artsen en voorkomen we misverstanden.

Verder zijn wij genoodzaakt geen nieuwe patiënten woonachtig buiten de gemeente Aartselaar meer aan te nemen.

Wij herevalueren de praktijkdrukte regelmatig.

Let op: Bent u ingeschreven in een Medisch Huis (= forfaitaire geneeskunde) ?

Dan dient u onderstaande procedure te volgen om u correct uit te schrijven, alvorens in onze praktijk in te schrijven.

U ondertekent een document van stopzetting van inschrijving, idealiter ter plaatste in het Medisch Huis.  U kan het document ook per post opsturen naar het Medisch Huis of contact opnemen met uw ziekenfonds, opdat zij het Medische Huis op de hoogte brengen van uw uitschrijving.   Uw inschrijving eindigt op het einde van de maand waarin u uw Medische Huis of uw ziekenfonds op de hoogte brengt van uw beslissing tot uitschrijving.

Bijvoorbeeld: wanneer u uw Medisch Huis op 14 oktober 2023 op de hoogte brengt dat u zich wilt uitschrijven, bent u niet meer ingeschreven vanaf 1 november 2023. Lees meer