START

Waar staan we voor?

Artsenpraktijk Ten Dorpe wil professionele en patiëntgerichte huisartsgeneeskunde uitoefenen.

Samen op een respectvolle en vriendelijke manier toegankelijk kwaliteitsgeneeskunde en- zorg aanbieden.

Een nauwe samenwerking met onze partners inzake gezondheidszorg is uiterst belangrijk dit in de eerste lijn o.a. thuisverpleegkundige, kinesisten, logopedist, psychologen, diëtisten alsook in de tweede lijn bij doorverwijzing naar het ziekenhuis.

We trachten klachten en problemen van liefst ingeschreven patiënten zoveel mogelijk in de praktijk zelf te behandelen.  Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in medische ontwikkelingen en kennis.  De toegepaste geneeswijze is regulier, niet ‘alternatief’, waarbij de persoonlijke verlangens en wensen van de patiënt zo mogelijk worden gerespecteerd.  Verwijzingen kunnen plaatsvinden naar alle paramedici en specialisten in onze regio, afhankelijk van de aard van de problematiek en de keuze van de patiënt.

Artsenpraktijk Ten Dorpe wil de centrale rol spelen in de gezondheidszorg voor de bij hen ingeschreven patiënten.

Groepspraktijk Artsen Ten Dorpe

Het team 'Artsen Ten Dorpe' vormt samen één praktijk. Dit wil onder meer zeggen dat de praktijk op een gezamenlijk adres gevestigd is met een gemeenschappelijk secretariaat en afspraaksysteem.

We gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en we kunnen de dossiers van elkaar raadplegen.  De informatie die u ons verstrekt blijft strikt gebonden aan het beroepsgeheim, vanzelfsprekend geldt dit ook voor ons secretariaat.

U kan als patiënt steeds terecht bij uw eigen, vaste huisarts maar indien nodig kan u ook terecht kunnen bij de andere artsen.

De verschillende artsen blijven individueel verantwoordelijk voor het eigen medisch handelen.