GRIEPVACCINATIE 2023

GRIEPVACCINATIE IN ONZE PRAKTIJK OP ZATERDAG 21 OKTOBER 2023.

Meer info: laatjevaccineren

Hoe laat ik mijn griepvaccin zetten?
1. Haal het vaccin op bij de apotheker. Je pikt het vaccin best op kort voor de dokter je kan inenten. Iedereen ouder dan 50 jaar kan het zonder voorschrift dit jaar aankopen bij de apotheker, risicopersonen jonger dan 50 jaar dienen nog wél voorafgaand hun huisarts te bellen voor een digitaal voorschrift op uw e-ID.

2. Maak een afspraak ONLINE www.afspraken.be  ‘Artsen Ten Dorpe Praktijkassistent’ –> Kies ’21 oktober 2023′
Kom op het afgesproken tijdstip​

3. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos!

Hoe verloopt griepvaccinatie in onze praktijk?
Kom op het afgesproken tijdstip, maximaal 5 minuten voor uw afspraak kan u de praktijk betreden.

Het griepvaccin wordt toegediend in de rechter arm.

Het vaccin wordt toegediend door de beschikbare arts: onze 3 artsen én praktijkverpleegkundige zullen hieraan meewerken.

Dit vaccinatiemoment dient uitsluitend voor het toedienen van het griepvaccin. Indien je andere vragen hebt, maak je een afzonderlijke afspraak.

Gelieve je e-ID gereed te houden, makkelijke kledij aan te doen om je bovenarm vrij te maken.