ACTUALITEIT

NIEUW WEEKWACHTNUMMER

Vanaf 1 maart 2019 zal het nummer voor de weekwachten van de huisartsen voor de regio Rupel
(inclusief Aartselaar) wijzigen naar 03 886 16 16 - idem als de weekendwachtdienst.
Tijdelijk zal het vroegere gebruikte nummer 03 877 69 99 automatisch worden doorgeschakeld
naar het nieuwe weekwachtnummer 03 886 16 16.
Vanaf 1 juli 2019 wordt het oude nummer afgesloten.

GEZONDHEIDSKOMPAS WIJST DE WEG NAAR GEZONDE LEVENSSTIJL

Het gezondheidskompas is een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Op basis van de resultaten geeft het kompas een persoonlijk leefstijladvies en verwijst het door naar de huisarts voor die risicofactoren die verdere opvolging verdienen. Personen ouder dan 45 krijgen een gedetailleerde score voor hun risico op diabetes. Het kompas is op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontwikkeld door Zorg en Gezondheid, in samenwerking met de Diabetes Liga en Domus Medica.

CAMPAGNE MET DE IDENTITEITSKAART OP RAADPLEGING

18-12-2018

Denk aan uw identiteitskaart voor u naar het ziekenhuis gaat, voor een raadpleging of een (spoed)opname. 
Als patiënt bent u zo zeker van een correcte identificatie.

De voordelen zijn groot, zowel voor de berekening van uw factuur als voor de terugbetaling van de zorg. 

Breng ze altijd mee! De ziekenfondsen, de ziekenhuizen en het RIZIV starten een communicatiecampagne om patiënten eraan te herinneren hun elektronische identiteitskaart (eID) mee te brengen naar een raadpleging of (spoed)opname in het ziekenhuis.

Kinderen kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van hun Kids-ID of ISI+-kaart. Het identiteitsbewijs is nodig om patiënten correct te identificeren, wat belangrijk is voor de facturatie en terugbetaling.

Met deze maatregel wil men administratieve en facturatiefouten vermijden. Het is een administratieve vereenvoudiging die zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen ziekenhuizen en ziekenfondsen. Ze helpt eventuele fraude te voorkomen, ook al past de grote meerderheid van de ziekenhuizen en de zorgverleners die er werken de regels van de ziekteverzekering correct toe. Ook identiteitsfraude van de patiënt kan hiermee voorkomen worden.

ELEKTRONISCH ATTESTEREN MET E-ATTEST VOOR EEN RAADPLEGING

22-8-2018

In onze praktijk zal het elektronisch attesteren worden opgestart.

U ontvangt géén papieren getuigschrift meer na betaling van de consultatie, wel kan u een bewijsstuk ontvangen. Hiermee hoeft u niet meer naar de ziekenfonds te gaan. Het geld wordt rechtstreeks teruggestort op uw rekening.
Voor verdere informatie kan u uw ziekenfonds contacteren.